Ob rojstvu dvojčkov (jesen)

Jesen nam meglo je in hlad namenila, nam vlaga je segla že prav do kosti, le tebi ljubeče se je nasmehnila – njen blagi nasmeh zdaj iz tebe žari.
Te z dvakratno radostjo je obdarila, dve merici sreče sreče izlila v srce,dve topli telesci v dlani položila,dvakratno izpolnila tvoje željé.
Srce naj bo tvoje prepolno ljubezni,vsem trem pa naj v njem bo topline izvir!Vse tri naj trenutki le družijo nežni,naj v tvojem naročju uživata mir!