Vsa leta si z nami kot eno bila

Že dolgo tega je, kar v naš kolektiv prišla si vsa mlada, pogumna in sveža. Sprejela si hrabro dolžnosti izziv, ni te dokumentov utrujala teža.
Vsa leta si z nami kot eno bila! Bila si spoštljiva, obzirna do nas, iz ust ti žaljivka nikdar ni ušla, si vedno kazala prijazen obraz.
A vendar življenje se je odločilo, da letos za vselej od nas boš odšla. Spoznanje o tem nas je vse začudilo, saj vedno še mlada si, kot si bila!
Zdaj zate se novo življenje odpira, izziv se že nov ti postavlja na pot, saj vloga bo babice prva izbira, ti ti jo naložil bo tvoj mladi rod.
Naj vedno v življenju le sonce ti sije, naj radost te spremlja povsod, kamor greš! Morda tvoja pot tudi k nam kdaj zavije – prijateljsko znova na nas se ozreš.