Za teboj ostala bo praznina

Dolga leta smo bile kot eno, medsebojno smo se spoštovale, vedno rade smo sodelovale, nam sožitje ni bilo skaljeno.
K temu največ ti si pripomogla! Nikdar se ti v besu glas ni dvignil, nikdar iz oči blisk jeze švignil – dala si nam vse, kar si premogla.
Dala si nam blagost in dobroto, dala nam prijateljstvo odlično, nudila pomoč nam nesebično – skrb za soljudi je bil tvoj motto.
V srca se nam vseda bolečina, smeh tvoj vedri bo izginil s tabo, vso toplino boš odnesla s sabo – za teboj ostala bo praznina!
Ob odhodu v pokoj ti želimo, da uspe ti vse, kar se ti hoče. Naše kdaj usliši želje vroče, da se kdaj ob kavici dobimo!